Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech k 31.12.2013

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Tabulka
  • Ukazatele vývoje
  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Penzijní systém
  • Penzijní společnosti
  • Penzijní fondy

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech ke dni 31.12.2013
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Penzijní připojištění 1) Počet 2 963 730 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675
Přírůstek (%) 8,2 10,7 9,6 9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -4,8
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) Počet 801 627 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000
Přírůstek (%) 10,1 15,8 10,9 9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 1,6
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld. Kč) 3,222 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799
Přírůstek (%) 10,0 14,3 13,0 11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 15,0
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld. Kč) 13,146 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963
Přírůstek (%) 11,7 16,7 14,8 14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 29,3
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 98 99 102 104 105 105 105 105 108 117
Přírůstek (%) 1,8 0,9 3,6 1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,2
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 397 408 431 450 451 444 440 442 465 568
Přírůstek (%) 3,4 2,8 5,6 4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,2

 

Poznámky:
1. Stav ke konci období; údaj uvádí počet penzijních připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
2. Stav ke konci období
3. Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

 

Související informace:

 

Nejčtenější