Novinky

Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k 31.12.2013

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Doplňkové penzijní spoření
  • Soukromý sektor
  • Tabulka
  • Finanční trh
  • Penzijní společnosti
  • Penzijní systém
  • Ukazatele vývoje

Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech ke dni 31.12.2013
  2013
Doplňková penzijní spoření 1) Počet 76 669
Přírůstek (%)  
Nová doplňková penzijní spoření Počet 77 771
Přírůstek (%)  
- z toho s převodem prostředků z penzijního připojištění 2) Počet 1284
Doplňkové penzijní spoření s vedenými příspěvky zaměstnavatele 3) Počet 13 461
Přírůstek (%)  
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 0,062
Přírůstek (%)  
Příspěvky účastníků 4) Objem (mld.Kč) 0,342
Přírůstek (%)  
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 143
Přírůstek (%)  
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 749
Přírůstek (%)  

 

Poznámky:
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření, která nejsou v evidenci ukončena
2) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
3) Stav ke konci období
4) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

Související informace:

Nejčtenější