Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2013

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Doplňkové penzijní spoření
  • Penzijní připojištění
  • Ukazatele vývoje
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Komentář
  • Finanční trh

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo ke dni 31.12.2013 evidováno celkem 4,887 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2012 snížil o 248 tis. (- 5 %). Za rok 2013 činil objem vyplacených státních příspěvků na penzijní připojištění 6,799 mld. Kč, což je o 886 mil. Kč více (+ 15 %) než za předchozí rok 2012. Proti předchozímu roku vzrostl za rok 2013 objem příspěvků účastníků v penzijním připojištění, a to o 7,471 mld. Kč na hodnotu 32,963 mld. Kč (+ 29 %). S tím souvisí také výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka, který se zvýšil proti konci roku 2012 o 103 Kč na hodnotu 568 Kč (+ 22 %). V roce 2013 bylo evidováno 1,339 mil. neukončených penzijních připojištění, na něž přispěl zaměstnavatel.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

K 31.12.2013 je podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi evidováno celkem 76,7 tis. neukončených doplňkových penzijních spoření. Během roku 2013 bylo uzavřeno 77,8 tis. nových smluv o doplňkovém penzijním spoření, přičemž do 1,3 tis. z nich byly převedeny prostředky z penzijního připojištění v transformovaném fondu. Na doplňkové penzijní spoření byly za rok 2013 vyplaceny státní příspěvky v celkové výši 62,2 mil. Kč. Průměrný měsíční příspěvek účastníka činil 749 Kč, což je o 181 Kč více (+ 32 %) než v penzijním připojištění. Příspěvek zaměstnavatele byl v roce 2013 evidován u 13,5 tis. doplňkových penzijních spoření.

Celkově byl za rok 2013 státní příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vyplacen ve výši 6,861 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2012 činí zvýšení o 948 mil. Kč (+ 16 %). Vliv na toto zvýšení mělo nejen navýšení státního příspěvku, když se s účinností od 01.01.2013 zvýšilo maximum měsíčního státního příspěvku na 230 Kč, ale také nárůst počtu penzijních připojištění v závěru roku 2012 v souvislosti s transformací penzijních fondů, kdy od 01.12.2012 již nebylo možné uzavírat nové smlouvy o penzijním připojištění, což se následně promítlo do roku 2013.

 

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 11.02.2014

Související informace:

Nejčtenější