Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.12.2011

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 27. 2. 2012

Podle údajů, které Ministerstvu financí poskytly penzijní fondy, činil k datu 31.12.2011 počet neukončených penzijních připojištění celkem 4,57 mil. Jejich počet se oproti konci roku 2010 zvýšil o 38 tis., což představuje nárůst o 0,8%. Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu je však pomalejší než v předchozích letech, o čemž svědčí i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který za rok 2011 dosáhl počtu 457 tis., což je o 38 tis. smluv méně než v roce 2010.

S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. V roce 2011 činil objem vyplacených státních příspěvků 5,60 mld. Kč, což je o 92 mil. Kč více než za rok předchozí.

Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který v roce 2011 dosáhl výše 23,426 mld. Kč, což představuje nárůst o 208 mil. Kč oproti roku 2010. Růst objemu účastnických příspěvků koresponduje s rostoucím počtem penzijních připojištění.

Nejčtenější