Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 30.06.2011

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 11. 8. 2011

Ministerstvo financí eviduje k 30.06.2011 celkem 4,55 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se proti konci roku 2010 zvýšil o 24 tis., což představuje nárůst o 0,52 %. Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu je však pomalejší než v předchozích letech, o čemž svědčí i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který v 1. pololetí 2011 dosáhl výše 234 tis., což je o 22 tis. smluv méně, než ve stejném období loňského roku.

S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. Za 1. pololetí roku 2011 objem vyplacených státních příspěvků dosáhl výše 2,790 mld. Kč, což je o 56 mil. Kč více, než v 1. pololetí loňského roku.

Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který za 1. pololetí roku 2011 dosáhl výše 11,418 mld. Kč, což představuje nárůst o 155 mil. Kč proti stejnému období loňského roku.

Počet penzijních připojištění, u kterých jsou ministerstvem evidovány příspěvky zaměstnavatele (alespoň jeden od počátku penzijního připojištění), mírně vzrostl proti konci roku 2010, a to o 2,9 %. K 30.06.2011 bylo evidováno 1.929 (1.823) tis. těchto penzijních připojištění; z toho aktuálně ve 2. čtvrtletí 2011 přispěli zaměstnavatelé svým zaměstnancům na 1.192 tis. penzijních připojištění. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Nejčtenější