Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - k 31.12.2010

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Tabulka
Aktualizováno 16. 2. 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - k 31.12.2010
Penzijní připojištění 1) Počet 2 372 117 2 534 436 2 621 881 2 739 556 2 963 730 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774
Přírůstek (%) 6,8 3,5 4,5 8,2 10,7 9,6 9,5 6,9 4,5 3,0
Nová penzijní připojištění Počet 595 396 407 797 347 428 372 060 435 705 544 289 558 629 586 310 590 490 524 867 495 516
Přírůstek (%) -31,5 -14,8 7,1 17,1 24,9 2,6 5,0 0,7 -11,1 -5,6
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) Počet 416 421 567 745 650 209 727 992 801 627 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736
Přírůstek (%) 36,3 14,5 12,0 10,1 15,8 10,9 9,8 8,2 3,2 1,8
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 2,470 2,658 2,770 2,930 3,222 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510
Přírůstek (%) 7,6 4,2 5,8 10,0 14,3 13,0 11,7 9,4 5,1 3,1
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld.Kč) 9,084 10,040 10,957 11,770 13,146 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218
Přírůstek (%) 10,5 9,1 7,4 11,7 16,7 14,8 14,8 8,3 4,9 1,1
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 88,98 90,24 89,83 96,02 97,73 98,65 102,19 103,85 104,87 105,18 105,00
Přírůstek (%) 1,4 -0,5 6,9 1,8 0,9 3,6 1,6 1,0 0,3 -0,2
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 326,17 340,27 354,02 383,69 396,84 407,90 430,75 449,67 450,53 443,91 439,55
Přírůstek (%) 4,3 4,0 8,4 3,4 2,8 5,6 4,4 0,2 -1,5 -1,0

1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
2) Stav ke konci období od účinnosti novely zákona č. 42/1994 Sb. zákonem č. 170/1999 Sb. (od 3.8.1999)
3) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
4) Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Doporučované

Nejčtenější