Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.12.2009

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 22. 2. 2010

Podle údajů poskytnutých penzijními fondy Ministerstvu financí činil k datu 31. 12. 2009 počet neukončených penzijních připojištění celkem 4,39 mil. Jejich počet se oproti konci roku 2008 zvýšil o 187 tis., což představuje nárůst o 4,5%. Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu je však pomalejší než v předchozích letech, o čemž svědčí i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který za rok 2009 dosáhl počtu 525 tis., což je o 65 tis. smluv méně, než v roce 2008.

S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. V roce 2009 činil objem vyplacených státních příspěvků 5,3 mld. Kč, což je o 258 mil. Kč více, než za rok předchozí.

Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který v roce 2009 dosáhl výše 22,9 mld. Kč, což představuje nárůst o 1,07 mld. Kč oproti roku 2008. Růst objemu účastnických příspěvků koresponduje s rostoucím počtem penzijních připojištění.

Nejčtenější