Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 30.09.2009

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 14. 12. 2009

Ministerstvo financí eviduje k 30. 9. 2009 celkem 4,35 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2008 zvýšil o 150 tis., což představuje nárůst o 3,5%. Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu je však pomalejší než v předchozích letech, o čemž svědčí i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který za tři čtvrtletí roku 2009 dosáhl počtu 399 tis., což je o 46 tis. smluv méně, než ve stejném období roku 2008.

S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. Za sledované období roku 2009 objem vyplacených státních příspěvků dosáhl výše téměř 4 mld. Kč, což je o 107 mil. Kč více, než za první tři čtvrtletí minulého roku.

Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který za tři čtvrtletí roku 2009 dosáhl výše 16,6 mld. Kč, což představuje nárůst o 774 mil. Kč proti stejnému období loňského roku. Růst objemu účastnických příspěvků koresponduje s rostoucím počtem penzijních připojištění.

Mezi účastníky penzijního připojištění s neukončeným penzijním připojištěním jsou nejpočetněji zastoupeni účastníci ve věkové kategorii 55-59 let (cca 535 tis.), následuje věková kategorie 30-34 let (458 tis.) a 35-39 let (456 tis.). Nejméně účastníků je z kategorií 18-19 (17 tis.), 85+ (20 tis.) a 80-84 (45 tis.).

Pokud jde o účastníky s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, je nejvíce penzijních připojištění účastníků s bydlištěm v okolních státech: nejvíce je ze Slovenska (10744), dále z Polska (552) a Německa (131). Naopak nejméně účastníkům penzijního připojištění je z Kypru (1), Dánska, Estonska, Lotyšska a Slovinska (po 4). Není evidován žádný účastník s bydlištěm v Lucembursku a na Maltě.

Nejčtenější