Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 30.06.2009

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 21. 9. 2009

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) eviduje k 30. 6. 2009 celkem 4,3 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se proti konci roku 2008 zvýšil o 109 tis., což představuje nárůst o 2,6 %. Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu je však pomalejší než v předchozích letech, o čemž svědčí i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který v 1. pololetí 2009 dosáhl výše 274 tis., což je o 39 tis. smluv méně, než ve stejném období loňského roku.

S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. Za 1. pololetí roku 2009 objem vyplacených státních příspěvků dosáhl výše 2,6 mld. Kč, což je o 155 mil. Kč více, než v 1. pololetí loňského roku.

Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který za 1. pololetí roku 2009 dosáhl výše 11 mld. Kč, což představuje nárůst o 558 mil. Kč proti stejnému období loňského roku. Růst objemu účastnických příspěvků koresponduje s rostoucím počtem penzijních připojištění.

Počet penzijních připojištění, u kterých jsou ministerstvem evidovány příspěvky (alespoň jeden od počátku připojištění), které zaměstnavatel platí za své zaměstnance penzijnímu fondu, mírně vzrostl proti konci roku 2008 o 2,2 %. Počet těchto penzijních připojištění k 30. 6. 2009 dosáhl výše 1,2 mil. připojištění; z toho aktuálně ve 2. čtvrtletí 2009 přispěli zaměstnavatelé na 905 tis. připojištění svým zaměstnancům. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Nejčtenější