Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Tabulka
Aktualizováno 19. 5. 2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 31.3.2008
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice
Penzijní připojištění 1) Počet 2 372 117 2 534 436 2 621 881 2 739 556 2 963 730 3 279 727 3 593 645 3 936 357 3 990 014
Přírůstek (%) 6,8 3,5 4,5 8,2 10,7 9,6 9,5 1,4
Nová penzijní připojištění Počet 595 396 407 797 347 428 372 060 435 705 544 289 558 629 586 310 157 516
Přírůstek (%) -31,5 -14,8 7,1 17,1 24,9 2,6 5,0 -73,1
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) Počet 416 421 567 745 650 209 727 992 801 627 927 930 1 028 850 1 129 618 1 155 491
Přírůstek (%) 36,3 14,5 12,0 10,1 15,8 10,9 9,8 2,3
Státní příspěvky poukázané za příslušný rok Objem (mld. Kč) 2,470 2,658 2,770 2,930 3,222 3,683 4,162 4,651 1,231
Přírůstek (%) 7,6 4,2 5,8 10,0 14,3 13,0 11,7 -73,5
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld. Kč) 9,084 10,040 10,957 11,770 13,146 15,335 17,607 20,211 5,181
Přírůstek (%) 10,5 9,1 7,4 11,7 16,7 14,8 14,8 -74,4
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 88,98 90,24 89,83 >96,02 97,73 98,65 102,19 103,85 105,29
Přírůstek (%) 1,4 -0,5 6,9 1,8 0,9 3,6 1,6 1,4
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 326,17 340,27 354,02 383,69 396,84 407,90 430,75 449,67 440,69
Přírůstek (%) 4,3 4,0 8,4 3,4 2,8 5,6 4,4 -2,0

 

Nejčtenější