Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - k 31.12.2008

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Tabulka
Aktualizováno 19. 2. 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - k 31.12.2008
Penzijní připojištění 1) Počet

2 372 117

2 534 436 2 621 881 2 739 556 2 963 730 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236
Přírůstek (%) 6,8 3,5 4,5 8,2 10,7 9,6 9,5 6,9
Nová penzijní připojištění Počet 595 396 407 797 347 428 372 060 435 705 544 289 558 629 586 310 590 490
Přírůstek (%) -31,5 -14,8 7,1 17,1 24,9 2,6 5,0 0,7
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) Počet 416 421 567 745 650 209 727 992 801 627 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639
Přírůstek (%) 36,3 14,5 12,0 10,1 15,8 10,9 9,8 8,2
Státní příspěvky poukázané za příslušný rok Objem (mld. Kč) 2,470 2,658 2,770 2,930 3,222 3,683 4,162 4,651 5,088
Přírůstek (%) 7,6 4,2 5,8 10,0 14,3 13,0 11,7 9,4
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld. Kč) 9,084 10,040 10,957 11,770 13,146 15,335 17,607 20,211 21,887
Přírůstek (%) 10,5 9,1 7,4 11,7 16,7 14,8 14,8 8,3
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 88,98 90,24 89,83 >96,02 97,73 98,65 102,19 103,85 104,87
Přírůstek (%) 1,4 -0,5 6,9 1,8 0,9 3,6 1,6 1,0
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 326,17 340,27 354,02 383,69 396,84 407,90 430,75 449,67 450,53
Přírůstek (%) 4,3 4,0 8,4 3,4 2,8 5,6 4,4 0,2

1) Stav ke konci obdob; daj uvd poet pipojitn, kter nejsou v evidenci ukonena
2) Stav ke konci obdob od innosti novely zkona . 42/1994 Sb. zkonem . 170/1999 Sb. (od 3.8.1999)
3) Pspvky astnk jsou uvedeny bez pspvk placench zamstnavateli za sv zamstnance
4) Veker daje jsou z evidence Ministerstva financ a jsou uvedeny za pslun obdob (pokud nen uvedeno jinak)

 

Doporučované

Nejčtenější