Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.3.2008

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 19. 5. 2008

K 31.3.2008 dosáhl podle evidence Ministerstva financí celkový počet neukončených penzijních připojištění výše 3,990 mil., což představuje proti stavu ke konci roku 2007 nárůst o 1,4 %. V absolutním vyjádření se počet penzijních připojištění zvýšil proti konci roku 2007 o 54 tis. připojištění. Počet penzijních připojištění již bezmála dosáhl hranice 4 mil. připojištění a celý sektor penzijního připojištění si tak i v 1. čtvrtletí 2008 udržuje nadále svůj růstový trend, což potvrzuje i počet nově uzavřených penzijních připojištění ve výši 158 tis.

Se zvyšujícím se počtem penzijních připojištění úzce souvisí i stále rostoucí objem vypláceného státní příspěvku, který stát poskytuje ze zákona ve prospěch účastníků penzijního připojištění. Za 1. čtvrtletí bude státní příspěvek vyplacen v objemu 1,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 11 %. Ministerstvo financí růst předpokládalo a ve schváleném státním rozpočtu na rok 2008 jsou výdaje na státní přípěvek účastníkům penzijního připojištění rozpočtovány v objemu 5,1 mld. Kč. Průměrný měsíční státní příspěvek se zvýšil o 1,4 % na 105 Kč.

Objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů) dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2008 výše 5,2 mld. Kč, což je o téměř 0,5 mld. Kč více než v 1. čtvrtletí předchozího roku. Dosavadní vývoj potvrzuje stálý růstový trend objemu účastnických příspěvků. Mírný pokles průměrného měsíčního příspěvku účastníka v 1. čtvrtletí o 2 % na 441 Kč způsobila vyšší srovnávací základna roku 2007, ve které se promítají tradičně vysoké příspěvky účastníků ve 4. čtvrtletí. Meziročně se průměrný měsíční příspěvek účastníka mírně zvýšil o 1,4 %.

Vzrůstá také počet penzijních připojištění, u kterých je průběžně (tj. od počátku připojištění) evidován alespoň jeden příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci. K 31.3.2008 jejich počet již dosáhl 1,155 mil. připojištění; z toho aktuálně přispívají zaměstnavatelé na 868 tis. připojištění svým zaměstnancům. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Doporučované

Nejčtenější