Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.12.2008

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář

Ministerstvo financí eviduje k datu 31.12.2008 celkem 4,2 mil. neukončených penzijních připojištění, což představuje nárůst proti konci roku 2007 o 6,9 %. Penzijní připojištění tak stále drží svůj růstový trend, byť mírnější než v předchozích letech, kdy se meziroční nárůsty pohybovaly kolem 10 %. V roce 2008 bylo uzavřeno 590 tis. nových penzijních připojištění, což odpovídá úrovni roku 2007.

Se vzrůstajícím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků na jejich příspěvky. Za 4. čtvrtletí roku 2008 bude do konce února 2009 poukázán penzijním fondům státní příspěvek v objemu 1,3 mld. Kč. Celkově stát poskytnul státní příspěvek za rok 2008 v objemu 5,1 mld. Kč, což je o 9,4 % více než za rok 2007. Výše státem poskytnutého příspěvku na penzijní připojištění tak dosáhla rekordní hodnoty v historii penzijního připojištění.

Příspěvky účastníků (bez příspěvků zaměstnavatelů) v roce 2008 dosáhly od počátku roku objemu 21,9 mld. Kč, což je o 8,3 % více než v roce 2007.  Z toho jen ve 4. čtvrtletí zaplatili účastníci příspěvky v objemu 6,1 mld. Kč a poprvé tak byla překonána hranice šesti miliard. Vývoj účastnických příspěvků v roce 2008 svědčí o mírné ztrátě dynamiky proti předchozím letům, což koresponduje s vývojem počtu penzijních připojištění.

V roce 2008 vzrostl také počet penzijních připojištění, u kterých jsou ministerstvem  evidovány příspěvky (alespoň jeden od počátku připojištění), které zaměstnavatel platí za své zaměstnance penzijnímu fondu. K 31.12.2008 jejich počet dosáhl výše 1,2 mil., což představuje nárůst proti roku 2007 o 8,2 %. Podíl těchto připojištění činí téměř 30 % na celkovém počtu připojištění. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Nejčtenější