Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 30.9.2008

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 10. 12. 2008

V evidenci Ministerstva financí je k 30.9. t.r. vedeno 4,14 mil. neukončených smluv o penzijním připojištění, což představuje oproti stavu ke konci roku 2007 nárůst o 206 tis. smluv, tj. o 5,2 %. Penzijní připojištění si tak i v letošním roce udržuje svůj růstový trend, čemuž nasvědčuje i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který za první tři čtvrtletí dosáhl 445 tis.
 
Proti pololetnímu údaji vzrostl také mírně (o 22 tis.) počet penzijních připojištění, u kterých Ministerstvo financí eviduje příspěvky (alespoň jeden od počátku připojištění), které zaměstnavatel platí za své zaměstnance penzijnímu fondu. Počet těchto smluv o penzijním připojištění k 30.9.2008 dosáhl počtu 1,21 mil., což představuje nárůst oproti konci roku 2007 o 6,8 %. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Se zvyšujícím se počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků na jejich příspěvky. Celkový objem státních příspěvků poukázaných za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhl výše 3,8 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,9 %. Za 3. čtvrtletí bude do konce listopadu t.r. poukázán penzijním fondům státní příspěvek v objemu 1,3 mld. Kč.

Příspěvky účastníků penzijního připojištění (bez příspěvků zaměstnavatelů) dosáhly od počátku roku do 30.9.2008 objemu 15,8 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,5 %. V samotném 3. čtvrtletí činil objem účastnických příspěvků 5,4 mld. Kč.

Nejčtenější