Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.12.2007.

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 11. 2. 2008

Počet neukončených penzijních připojištění, které Ministerstvo financí eviduje k 31.12.2007, dosáhl výše 3,936 mil. připojištění, což představuje nárůst proti konci roku 2006 o 9,5 %. Penzijní připojištění si tak již čtvrtým rokem udrželo poměrně vysokou dynamiku růstu okolo 10 % a dá se předpokládat, že počet penzijních připojištění v roce 2008 překoná hranici 4 mil. V roce 2007 bylo uzavřeno 586 tis. nových penzijních připojištění, a to v drtivé většině fyzickými osobami s trvalým pobytem na území ČR; podíl osob s bydlištěm na území jiného členské státu EU je pouhých 6 promile.

Tak jak narůstá počet penzijních připojištění, roste také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků na jejich příspěvky. Za 4. čtvrtletí bude do konce února poukázán penzijním fondům státní příspěvek v rekordním objemu 1,211 mld. Kč. Celkově stát poskytnul státní příspěvek za rok 2007 v objemu 4,651 mld. Kč, což je o téměř 12 % více než za rok 2006. Výše státem poskytnutého příspěvku na penzijní připojištění tak dosáhla dosud nejvyšší historické hodnoty.

Příspěvky účastníků (bez příspěvků zaměstnavatelů) byly v roce 2007 také rekordní a dosáhly od počátku roku objemu 20,211 mld. Kč, což je téměř o 15 % více než v roce 2006.  Z toho jen ve 4. čtvrtletí zaplatili účastníci příspěvky v objemu 5,775 mld. Kč. Dosavadní vývoj koresponduje s nárůstem počtu penzijních připojištění a potvrzuje stálý růstový trend objemu účastnických příspěvků.

S rostoucí oblibou penzijního připojištění souvisí i stále rostoucí počet penzijních připojištění, u kterých je průběžně (tj. od počátku připojištění) evidován alespoň jeden příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci. K 31.12.2007 jejich počet dosáhl 1,130 mil. připojištění, což představuje téměř 30 % podíl na celkovém počtu připojištění. V prosinci 2007 přispěli zaměstnavatelé aktuálně na 862 tis. připojištění svých zaměstnanců. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Doporučované

Nejčtenější