Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice - 3. kvartál 2007

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 20. 11. 2007

V evidenci Ministerstva financí je k 30.9. t.r. vedeno 3,85 mil. neukončených penzijních připojištění, což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 254 tis. penzijních připojištění, tj. o 7,1 %. Od počátku roku již bylo uzavřeno 430 tis. nových penzijních připojištění, z toho fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členské státu EU 3 tis. připojištění. Podíl penzijních připojištění uzavřených fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členské státu EU je však na celkovém počtu penzijních připojištění velmi nízký a dosahuje pouhá 2 promile. Penzijní připojištění si i v letošním roce udržuje svůj růstový trend a Ministerstvo financí očekává, že počet penzijních připojištění by se k ultimu roku 2007 mohl přiblížit k hodnotě 4 mil. připojištění.

Počet penzijních připojištění, u kterých je průběžně (tj. od počátku připojištění) evidován alespoň jeden příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci, se k 30.9.2007 zvýšil proti pololetí t.r. o 21 tis. připojištění a již přesáhl počet 1,1 mil. připojištění. Z tohoto počtu přispěli zaměstnavatelé v září aktuálně na 840 tis. připojištění. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.

Se vzrůstajícím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků na jejich příspěvky. Za 3. čtvrtletí bude do konce listopadu poukázán penzijním fondům státní příspěvek v objemu 1,2 mld. Kč, což je o 125 mil. Kč více, než ve srovnatelném období loňského roku. Celkem již byl za první tři čtvrtletí letošní roku poukázán penzijním fondům státní příspěvek v objemu 3,4 mld. Kč.

Příspěvky účastníků (bez příspěvků zaměstnavatelů) dosáhly od počátku roku objemu 14,4 mld. Kč a během 3. čtvrtletí se proti pololetí zvýšily o téměř 5 mld. Kč. Dosavadní vývoj koresponduje s nárůstem počtu penzijních připojištění a potvrzuje stálý růstový trend objemu účastnických příspěvků.

Doporučované

Nejčtenější