Novinky

2007

Vývoj penzijního připojištění v roce 2007.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.12.2007.

Počet neukončených penzijních připojištění, které Ministerstvo financí eviduje k 31.12.2007, dosáhl výše 3,94 mil. připojištění, což představuje nárůst proti konci roku 2006 o 9,5 %. Penzijní připojištění si tak již čtvrtým rokem udrželo poměrně vysokou dynamiku růstu okolo 10 % a dá se předpokládat, že počet penzijních připojištění v roce 2008 překoná hranici 4 mil. V roce 2007 bylo uzavřeno 586 tis. nových penzijních připojištění, a to v drtivé většině fyzickými osobami s trvalým pobytem na území ČR. Celkově stát poskytnul státní příspěvek penzijního připojištění za rok 2007 v objemu 4,651 mld. Kč, což je o téměř 12 % více než za rok 2006.

Aktualizováno

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice - 3. kvartál 2007

V evidenci Ministerstva financí je k 30.9. t.r. vedeno 3,85 mil. neukončených penzijních připojištění, což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 254 tis. penzijních připojištění, tj. o 7,1 %. Od počátku roku již bylo uzavřeno 430 tis. nových penzijních připojištění, z toho fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členské státu EU 3 tis. připojištění. Podíl penzijních připojištění uzavřených fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členské státu EU je však na celkovém počtu penzijních připojištění velmi nízký a dosahuje pouhá 2 promile. Penzijní připojištění si i v letošním roce udržuje svůj růstový trend a Ministerstvo financí očekává, že počet penzijních připojištění by se k ultimu roku 2007 mohl přiblížit k hodnotě 4 mil. připojištění.

Počet penzijních připojištění, u kterých je průběžně (tj. od počátku připojištění) evidován alespoň jeden příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci, se k 30.9.2007 zvýšil proti pololetí t.r. o 21 tis. připojištění a již přesáhl počet 1,1 mil. připojištění. Z tohoto počtu přispěli zaměstnavatelé v září aktuálně na 840 tis. připojištění. Na příspěvek placený zaměstnavatelem se státní příspěvek neposkytuje.