Novinky

Základní informace

oddělení 3504 - Pojišťovnictví a penzijní produkty
oddělení 3504 - Pojišťovnictví a penzijní produkty

Vydáno

  • Pojišťovnictví
  • Česká národní banka
  • Soukromý sektor
  • Legislativa
  • Úřad státního dozoru nad pojišťovnami
Aktualizováno 25. 11. 2015
  • Aktualizace stavu projednávání právních předpisů - návrh novely zákona o pojišťovnictví

Oblast pojišťovnictví má na Ministerstvu financí ČR v gesci oddělení 3504 Pojišťovnictví a penzijní produkty, které je součástí odboru 35 finanční trhy II.

Dohled v oblasti pojišťovnictví vykonává Česká národní banka (ČNB).

Informace o změně v působnosti Úřadu státního dozoru nad pojišťovnami

Počínaje 1. dubnem 2006 nabyl účinnosti zákon č. 57/2006 Sb. , o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 8. března 2006. Dohled nad finančním trhem v ČR byl k 1. dubnu 2006 integrován do České národní banky (ČNB), která převzala agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). Sloučení dohledu do jediné instituce odráží vývoj na finančním trhu, kde dochází k postupné koncentraci jednotlivých finančních odvětví do větších skupin a konsolidačních celků. Spojení dohledových institucí navíc umožnilo snížení nákladů na provádění dohledu a jeho vyšší efektivitu.

Kontaktní údaje - ČNB

Poštovní adresa pro celé ústředí:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404

Zelená linka
tel.: 800 160 170 (všeobecné informace)
Adresa podatelny ČNB:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:
Po - Čt: 8:00 - 16:15 hod
Pá: 8:00 - 15:00 hod.

Nejnovější vývoj v oblasti pojišťovnictví

S ohledem na transpoziční termíny stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (dále též „Solventnost II“) a směrnicemi ji měnící, Ministerstvo financí ČR vypracovalo vládní návrh novely zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též „novela zákona o pojišťovnictví“), která transponuje dané směrnice. Návrh novely zákona o pojišťovnictví nebyl schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Ministerstvo financí předloží v nejbližší možné době nový návrh této novely.

V současné době probíhají rovněž legislativní práce na novele zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“). Novela především reaguje na rozsudek Soudního dvora ze dne 4. září 2014 ve věci C-162/13 (Vnuk). Nová právní úprava tak reaguje na nejnovější vývoj v právu EU a snaží se uvést vnitrostátní právní úpravu do úplného souladu s právem EU.

Důležité odkazy