Novinky

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Nařízení EK
  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Legislativa EU
  • Legislativní činnost MF
  • Distribuce pojištění
  • Zahraniční sektor
  • Ochrana spotřebitele
  • Proč se finančně vzdělávat?

Dne 12. června 2020 vstupuje v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935, kterým se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění.

Částky, které jsou uvedené v zákoně č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., (dále jen „zákon“), se tak mění následovně:

Limit pojištění pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele daných právními předpisy vztahujícími se k distribuci pojištění v § 13 zákona se mění z 1 250 000 EUR na 1 300 380 EUR na jednu pojistnou událost a z 1 850 000 EUR na 1 924 560 EUR pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Pro pojišťovací zprostředkovatele oprávněné k přijímání pojistného nebo ke zprostředkovávání výplaty pojistného plnění uvedené v § 54 odst. 3 písm. a) zákona se mění minimální výše trvale likvidní finanční jistoty z výše odpovídající hodnotě 18 750 EUR nově na 19 510 EUR.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější