Novinky

Distribuce pojištění

Informace Ministerstva financí k tématu distribuce pojištění. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Veřejnoprávní a soukromoprávní úprava se promítá i do zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), který implementuje směrnici 2002/92/ES o zprostředkování pojištění. Účelem zákona je upravit podmínky provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, samostatných likvidátorů pojistných událostí, výkonu dohledu České národní banky nad jejich činností, některé podmínky redukce odkupného a informační povinnosti pojišťovny vůči zájemcům o pojištění a pojistníkům. K tomuto zákonu byl Českou národní bankou vydán prováděcí předpis (vyhláška č. 582/2004 Sb.).

V současné době je v legislativním procesu projednáván vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, který je implementací směrnice 2016/97/EU o distribuci pojištění a který nahradí zákon č. 38/2004 Sb.