Novinky

Evropské dohledové orgány vydaly společné varování určené pro spotřebitele před riziky virtuálních měn

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Dohled nad finančním trhem
  • Regulace
  • Finanční trh
  • Peněžnictví a platební služby
  • Sdělení
  • Soukromý sektor

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) varují spotřebitele před vysokými riziky spojenými s nákupem a/nebo držením tzv. virtuálních měn.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější