Novinky

Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Konzultace
  • Soukromý sektor
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Veřejné diskuse
  • Finanční trh

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem spravedlnosti připravilo konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. V této konzultaci se řeší především otázky, které jsou ponechány na uvážení jednotlivých států (diskrece). Odpovědi budou zohledněny při přípravě transpoziční novely. Smyslem je získat názor dotčených subjektů – emitentů, zprostředkovatelů, správců aktiv - i širší veřejnosti na zvažované změny.

Materiál konzultace je připojen k této zprávě a odpovědi můžete vypisovat do rámečku pod otázkami a zaslat nám vyplněný dokument zpět. Odpovědi můžete zasílat na adresu: platebni.sluzby[at]mfcr.cz, a to nejpozději do 2. října 2017.

Ministerstvo financí děkuje za jakékoliv připomínky, návrhy a podněty k nastíněným otázkám.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější