Novinky

Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o platebním styku

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k návrhu zákona o platebním styku a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Finanční trh
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Peněžnictví a platební služby
  • Platební styk
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Meziresortní připomínkové řízení

Ministerstvo financí dne 31. října 2016 zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 29. listopadu 2016, a to na elektronickou adresu platebni.sluzby[at]mfcr.cz.

Důvodem předložení návrhu zákona je závazek České republiky transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu. Vzhledem k tomu, že nová směrnice obsahuje řadu změn oproti stávajícímu stavu regulace, navrhuje se zcela nový zákon o platebním styku, který nahradí stávající zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona obsahuje veřejnoprávní regulaci některých subjektů oprávněných poskytovat platební služby. Mezi osoby oprávněné poskytovat platební služby se nově zařazuje držitel poštovní licence. Zákon přináší regulaci inovativních způsobů placení přes internet, zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebního prostředku.

Dokumenty ke stažení

 

 

Doporučované

Nejčtenější