Novinky

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Platební styk
  • Peněžnictví a platební služby
  • Regulace
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativa

Ministerstvo financí dne 12. října 2015 zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 10. listopadu 2015, a to na elektronickou adresu platebni.sluzby[at]mfcr.cz.

Důvodem předložení návrhu zákona je závazek České republiky transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky. Dalším důvodem předložení návrhu zákona je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, které je ze své podstaty přímo použitelné a ukládá České republice povinnost přizpůsobit právní řád v oblasti sankcí plynoucích z jeho porušení a určit dohledové orgány. Cílem navrhované právní úpravy je tedy dosažení souladu právních předpisů ČR a EU.

Návrh zavádí povinné používání jednotné terminologie v platebním styku a nové informační dokumenty pro spotřebitele. Změnu platebního účtu (tzv. switching) budou nově umožňovat všichni poskytovatelé platebních služeb. Zákon dále stanoví právo každé osoby oprávněně pobývající v Evropské unii otevřít si základní platební účet vedený úvěrovou institucí. Cena účtovaná majiteli základního platebního účtu musí být přiměřená.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější