Novinky

Rámcová politika MF

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

 • Finanční gramotnost
 • Legislativa
 • Legislativa EU
 • Národní strategie finančního vzdělávání
 • Ochrana spotřebitele
 • Zákon o omezení plateb v hotovosti
 • Zákon o platebním styku
 • Finanční trh

Ministerstvo financí jako gestor ochrany spotřebitele na finančním trhu (OSFT) představuje svoji rámcovou politikou, ve které stanovuje hlavní cíle, oblasti a principy, na které se bude ve svých aktivitách v oblasti ochrany spotřebitele zaměřovat.

Rámcová politika OSFT

Obecným cílem ministerstva je dosažení stavu, kdy spotřebitel činí na finančním trhu odpovědné a adekvátní rozhodnutí ve vztahu k jeho aktuální situaci, tj. obstarává si služby a pořizuje si produkty, jež nejlépe vyhovují jeho aktuálním potřebám a možnostem. Současně musí být spotřebitel schopen efektivně prosazovat a chránit své zájmy a práva. Tohoto cílového stavu lze dosáhnout aktivitami v rámci tří oblastí, označených jako pilíře ochrany spotřebitele na finančním trhu.

Prvním je informovanost spotřebitele, tedy zajištění adekvátních informací poskytovaných pracovníky s odpovídající odborností. Navazujícím pilířem je oblast finanční gramotnosti, umožňující spotřebiteli s informace správně zpracovat, vyhodnotit a provést na finančním trhu konkrétní rozhodnutí. Třetím pilířem je pak zajištění adekvátního postavení spotřebitele ve vztahu k distributorům finančních produktů a služeb

V konečném důsledku informovanější a odpovědné rozhodování spotřebitelů přispívá nepochybně k efektivnějšímu a stabilnějšímu fungování finančního systému a k celkové efektivnější alokaci zdrojů na FT.

Dokumenty ke stažení

Obsah

 1. Úvod
 2. Proč chránit spotřebitele
 3. Nástroje a subjekty ochrany spotřebitele
 4. Cílový stav ochrany spotřebitele v ČR
 5. Současný stav v ČR
 6. Návrh opatření

Příloha I – Obecný katalog nástrojů OSFT a příklady jejich užití v ČR
Příloha II – Příčiny současného stavu OSFT v ČR
Příloha III - Přehled vybraných aktivit IFSRA
Příloha IV - Materiál „Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR – přehled právní úpravy
Příloha V - Informace a schopnost s informacemi pracovat v procesu zajištění informovanosti spotřebitele

Doporučované

Nejčtenější