Novinky

Aktualizované překlady zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o dluhopisech do anglického jazyka

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Kapitálový trh
  • Legislativa
  • Soukromý sektor
  • Zákon o dluhopisech
  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
  • Cenné papíry

Dne 1. května 2020 nabyl účinnosti zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, který mimo jiné významně novelizuje i zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o dluhopisech) a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o podnikání na kapitálovém trhu). Překlad zákona o podnikání na kapitálovém trhu reflektuje i změny provedené novelou č. 204/2019 Sb., která nabyla účinnosti 1. října 2019.

V souvislosti s tím Ministerstvo financí publikuje i anglický překlad zákonů o dluhopisech a o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném od 1. května 2020.

Případné připomínky k překladu zákona lze zaslat na elektronickou adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz.

 

 

Nejčtenější