Novinky

Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů (Corporate bond scorecard)

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Kapitálový trh
  • Finanční trh
  • Regulace
  • Konzultace
  • Veřejné diskuse
  • Korporátní dluhopisy

Ministerstvo financí České republiky zveřejňuje k veřejné konzultaci návrh Scorecardu korporátních dluhopisů (Corporate bond scorecard). Účelem přiloženého dokumentu je poskytnout retailovým investorům, kteří nejsou příliš zkušení v investování do korporátních dluhopisů, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení emitenta a emitovaných dluhopisů. Upozorňujeme, že jde o počáteční posouzení emise a emitenta. Při důkladnějším a komplexním prověřování hraje roli mnohem více faktorů. Pro účely tohoto dokumentu je řada faktorů zjednodušených pro lepší pochopení. Některé další faktory jsou následně zmíněny v doplňující kapitole dokumentu.

Cílem této konzultace je získat názor odborné veřejnosti na tento návrh a v něm navrženou metodiku. Vaše případné připomínky zasílejte do 15. května 2019 na adresy ales.kralik(at)mfcr.cz a marek.subrt(at)mfcr.cz. Předem děkujeme za všechny podněty.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější