Novinky

MF zveřejňuje zprávu o gramotnosti na kapitálových trzích v ČR (Capital Markets Literacy in the Czech Republic) vyhotovenou EY a FleishmanHillard

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Finanční gramotnost
  • Podpora ze zahraničí
  • Evropská komise
  • Zpráva
  • Česká republika

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu o gramotnosti na kapitálových trzích. Tato zpráva byla financována Evropskou komisí v rámci Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP, Structural Reform Support Programme, upraveno v nařízení EU č. 2017/825). Ministerstvo financí bude usilovat o další čerpání prostředků z tohoto programu, které by umožnilo realizaci této zprávy.

Tato zpráva ve své analytické části popisuje současný stav kapitálového trh v ČR, identifikuje komunikační a informační nedostatky o tomto trhu a porovnává se zahraničím současný stav povědomí jednotlivých subjektů (zejména malých a středních emitentů) o kapitálovém trhu.

Obsahem druhé části je komunikační strategie a akční plán. Tedy uvedení komunikačních cílů, vhodných různorodých způsobů komunikace, identifikace zainteresovaných subjektů (subjektů zúčastněných na komunikaci a adresátů komunikace), komunikační kanály, odhady nákladů a metody hodnocení výsledků této strategie. Celá strategie je rozfázovaná do několika časových období.

Zpráva byla představena 17. září 2019 významným subjektům českého kapitálového trhu (např. Asociace pro kapitálový trh ČR, Česká bankovní asociace, Česká národní banka, CzechInvest). Většina subjektů tuto zprávu přijala kladně a mnohé přislíbily spolupracovat na její realizaci.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější