Novinky

Uveřejnění seznamu zkouškových otázek podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Kapitálový trh
  • Finanční trh
  • Regulace
  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
  • Česká národní banka

Dne 1. června 2018 uveřejnila Česká národní banka na svých internetových stránkách seznam zkouškových otázek podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících doprovodných dokumentů.

Akreditovanou odbornou zkoušku musí do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tedy do 3. ledna 2020, vykonat všechny fyzické osoby, které v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní.

Současně byl Českou národní bankou uveřejněn také Dohledový benchmark č. 3/2018 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 269 kB).

Česká národní banka rovněž již dříve vydala seznam zásad a příkladů k vysvětlení, pro které činnosti je třeba odbornou zkoušku vykonat.

Nejčtenější