Novinky

Uveřejněna rozhodnutí orgánu ESMA o zavedení produktových intervencí v Úředním věstníku Evropské unie

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor
  • Zahraničí EU
  • Regulace
  • Úřední věstník EU

Dne 1. června 2018 byla v Úředním věstníku EU uveřejněna Rozhodnutí ESMA o zavedení produktových intervencí č. 2018/795 a 2018/796 (externí odkaz).

Tato rozhodnutí byla přijata v souladu s čl. 40 nařízení EU č. 600/2014 (MiFIR) a spočívají v zákazu nabízení a prodeje binárních opcí a v omezení nabízení a prodeje rozdílových smluv. Rozhodnutí 2018/795 (zákaz binárních opcí) vstoupí v platnost 2. července 2018 a rozhodnutí 2018/796 (omezení rozdílových smluv) 1. srpna 2018. Tento zákaz a toto omezení se vztahují na transakce uskutečněné poté, co opatření vstoupí v platnost, a bude platit vždy po dobu tří měsíců s možností obnovení.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) v posledních letech zaznamenal rychlý nárůst uvádění na trh, distribuce nebo prodeje rozdílových smluv (contract for differences, CFD) a binárních opcí retailovým investorům v rámci Evropské unie. Rozdílové smlouvy a binární opce jsou rizikovými a komplexními produkty a jsou často předmětem spekulativního obchodování. Orgán ESMA rovněž zaznamenal, že rozdílové smlouvy a binární opce jsou retailovým investorům stále častěji nabízeny za použití agresivních marketingových technik i bez uvedení transparentních informací, na jejichž základě by retailoví investoři mohli pochopit rizika spojená s těmito produkty. Za účelem odstranění těchto praktik byla publikována tato rozhodnutí.

Nejčtenější