Novinky

Konzultace k nařízení (EU) o prospektu a k dalším souvisejícím otázkám

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Kapitálový trh
  • Finanční trh
  • Cenné papíry
  • Regulace
  • Nařízení EU
  • Konzultace
  • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Ministerstvo financí připravilo konzultaci k adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES. V této konzultaci se řeší především otázky, které jsou ponechány na uvážení jednotlivých států (diskrece) a otázky s tímto nařízením související, jako je nabízení dluhopisů bez prospektu drobným (retailovým) investorům či obecně otázka gold-platingu a rozvoje kapitálového trhu v ČR.

Odpovědi můžete zasílat na adresu: ales.kralik[at]mfcr.cz, a to nejpozději do 9. února 2018.

Ministerstvo financí děkuje za jakékoliv připomínky, návrhy a podněty k nastíněným otázkám.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější