Novinky

Zákon implementující směrnici MiFID II postoupen do Senátu – senátní tisk 126/0

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Finanční trh
 • Soukromý sektor
 • Regulace
 • Kapitálový trh
 • MiFID

Dne 9. května 2017 postoupila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, k projednání Senátu. Návrh zákona je evidován jako senátní tisk 126.

Návrh zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace několika nově přijatých unijních předpisů na úseku kapitálového trhu, zejména

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR) a
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (CSMAD).

V Poslanecké sněmovně byly k návrhu zákona přijaty rozsáhlé pozměňovací návrhy, kterými se především adaptovala:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití (SFTR),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs), a
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů (BMR).

Dále se pozměňovacími návrhy provedla transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 k MAR, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům (směrnice Komise o whistleblowingu).

Ve vztahu k investičním fondům byl zrušen zákaz změny investiční strategie a došlo k upřesnění definice kvalifikovaného investora umožňující při investici ve výši 1 mil. Kč tuto investici rozložit do více investičních fondů. Také se umožňuje, aby test vhodnosti u kvalifikovaného investora provedl i obhospodařovatel nebo jím pověřená osoba. Pro uzavřené fondy kvalifikovaných investorů se také ruší povinnost se po 10 letech otevřít. Provádí se i další dílčí upřesnění, včetně dokončení transpozice směrnice UCITS V, zejména ve vztahu k whistleblowingu a transparenci odměňování.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládá aktualizovaná důvodová zpráva a vyznačení změn, zohledňující změny provedené ve Sněmovně a publikaci prováděcích předpisů k MiFID II v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. března 2017.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější