Novinky

Ministerstvo financí publikuje k veřejné konzultaci návrh překladu zákona o podnikání na kapitálovém trhu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Kapitálový trh
  • Konzultace
  • Soukromý sektor
  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
  • Finanční trh

Poslední dostupný překlad zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) na webových stránkách České národní banky (viz zde) je k verzi zákona ke dni 30. 3. 2006, čili nereflektuje některé významné novely, zejména novelu 230/2008 Sb. (MiFID), 230/2009 Sb. (transparenční směrnice) a novelu č. 204/2017 Sb. (MiFID II). Přitom se jedná o jeden z nejdůležitějších předpisů v oblasti práva finančního trhu, kde často dochází k interakci se zahraničními účastníky trhu, kteří neovládají český jazyk.

Proto Ministerstvo financí připravilo s využitím strojového překladu (vylepšená verze Google Translate využívající neuronové sítě) překlad ZPKT ve znění poslední novely s účinností od 3. ledna 2018. Při překladu jsme se snažili maximálně respektovat terminologii evropského práva i s ohledem na to, že zákon „provádí“ celá řada přímo použitelných nařízení Evropské unie. Pro snazší orientaci v nejdůležitějších pojmech přikládáme i slovníček základních pojmů. Navzdory vynaloženému úsilí nelze vyloučit, že lze překlad ještě vylepšit před finální publikací (plánována v lednu 2018). Proto se odborná i laická veřejnost vyzývá, aby případné připomínky (včetně upozornění na terminologickou nekonzistenci, překlepy apod.) zaslala do 11. prosince 2017 do 12h na adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější