Novinky

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, schválen Senátem

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Návrh
  • Senát
  • Kapitálový trh
  • Poslanecká sněmovna
  • Soukromý sektor

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, byl dne 24. března 2013 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky postoupen Senátu a je evidován jako Senátní tisk 233.

Senát návrh dne 20. dubna 2014 na své 22. schůzi projednal a svým usnesením č. 406 návrh zákona schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Návrh zákona tedy bude doručen prezidentovi k podepsání. Lze tedy očekávat, že zákon nabyde účinnosti v průběhu června 2016.

Doporučované

Nejčtenější