Novinky

Výsledky veřejné konzultace č. IV/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – Národní diskrece dle MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Kapitálový trh
 • Dohled nad kapitálovým trhem
 • Soukromý sektor
 • Zahraniční sektor
 • Zahraničí EU
 • Legislativní činnost MF
 • Směrnice EU
 • Konzultace
 • Vyhodnocení
 • MiFID
 • MiFIR
 • MAR (EU - nařízení o zneužívání trhu)

Ministerstvo financí vydalo dne 19. srpna 2014 k veřejné konzultaci materiál „Národní diskrece dle MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V“. Cílem tohoto konzultačního materiálu bylo shromáždění podnětů k využití či nevyužití diskrecí, které vyplývají z evropských směrnic a nařízení, které byly publikovány v poslední době. Lhůta pro zaslání vyjádření byla stanovena do 19. září 2014.

Veřejné konzultace se zúčastnilo několik subjektů z řad orgánů dohledu, asociací obhospodařovatelů, zprostředkovatelů a dotčených profesních institucí a asociací. Vyjádření převážně plédovala za maximální zachování stávajícího stavu a za minimální využití diskrecí umožňujících přísnější úpravu. Přiložen je souhrn vyjádření ve formátu PDF.

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější