Novinky

Úřední věstník EU - zveřejnění nařízení Komise č. 2015/1, 2015/2 a 2015/3

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Legislativa EU
  • Rating
  • Ratingová agentura
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Úřední věstník EU
  • Zahraničí EU

Evropská unie zveřejnila dne 6. ledna 2015 v Úředním věstníku EU níže zmíněná nařízení týkající se informačních povinností ratingových agentur. Konkrétně se jedná o Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1 (anglická verze) ze dne 30. září 2014, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické normy pro pravidelné výkazy poplatků účtovaných ratingovými agenturami předkládané Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy pro účely průběžného dohledu, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2 (anglická verze) ze dne 30. září 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 (anglická verze) ze dne 30. září 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zveřejňování informací o strukturovaných finančních nástrojích.

Nařízení se týkají poplatků, technických a formátových podrobností výkazů, které jsou povinny ratingové agentury ročně zasílat Evropské organizaci pro cenné papíry, a procesních postupů v rámci této činnosti.

Doporučované

Nejčtenější