Novinky

Výsledky veřejné konzultace č. III/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - vybrané procesní otázky kapitálového trhu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Konzultace
 • Diskuze
 • Finanční trh
 • Kapitálový trh
 • Dohled nad kapitálovým trhem
 • Regulace
 • Regulace trhu
 • Regulace finančních trhů
 • Soukromý sektor

1. Povinnost vést vybraná návrhová řízení pouze v anglickém jazyce

 • Pokud jde o povinnost vést vybraná řízení pouze v anglickém jazyce, vyplynulo z konzultace, že je tato navrhovaná změna vítána. Pro zajištění rovných podmínek a sjednocení procesních pravidel se jeví jako nejvhodnější změnu upravit pro všechny subjekty a pro všechny druhy řízení v oblasti kapitálového trhu s tím, že Česká národní banka bude nadále vydávat rozhodnutí pouze v českém jazyce.

2. Prospekt cenného papíru

 • S kladnou odezvou se setkal návrh týkající se prospektu cenného papíru, tedy že řízení o prospektu budou moci být automaticky vedena jen v anglickém jazyce, a tím i dokumenty přijímané Českou národní bankou v rámci tohoto řízení nebude muset žadatel překládat do českého jazyka. Dále panovala podpora zrušení povinnosti stanovující povinný elektronický podpis ve vztahu k žadatelům, kteří buď nemohou získat uznávaný elektronický podpis, nebo je jeho získání spojené s neúměrnými obtížemi.

3. Povinnost odůvodňovat rozhodnutí v případě, že se plně vyhovuje žádosti

 • V návaznosti na konzultaci odborné veřejnosti byl identifikován odpor k navrhovaným povinnosti odůvodňovat všechna rozhodnutí České národní banky v případě, že se plně vyhovuje žádosti.

4. Povinnost uveřejnit odůvodnění všech rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup

 • S kladnou odezvou ze strany trhu se setkala navrhovaná povinnost uveřejnit všechna pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zmiňovaná rozhodnutí by měla být anonymizována, aby nebylo možné poznat, o který subjekt se jedná.

 

Všem, kteří se v rámci konzultace vyjádřili, děkujeme za jejich podněty.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější