Novinky

Úřední věstník EU – publikována prováděcí rozhodnutí Komise k nařízení o ratingových agenturách

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Úřední věstník EU
  • Legislativa EU
  • Evropská komise
  • Ratingová agentura
  • Rating
  • Změna nařízení EP o ratingových agenturách
  • Nařízení EK
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor

Dne 3. května 2014 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována prováděcí rozhodnutí Komise o uznání právního a dohledového rámce pěti států jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách, a to s účinností od 23. května 2014.

Prováděcími rozhodnutími Komise uznává rovnocennost požadavků právního a dohledového rámce Brazílie, Argentiny, Mexika, Singapuru a Hongkongu s požadavky stanovenými nařízením o ratingových agenturách.

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Nejčtenější