Novinky

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o změně některých zákonů na úseku finančního trhu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Finanční trh
 • Finanční arbitr
 • Investiční fondy
 • Investiční společnost
 • Soukromý sektor
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Legislativní návrhy
 • Návrh
 • Návrh zákona
 • Důvodová zpráva MF
 • Kapitálový trh

Ministerstvo financí předložilo dne 2. dubna 2014 vládě České republiky návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu.

Návrh zákona přináší změny nezásadního charakteru, a to zejména ve vztahu k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V reakci na aplikační praxi se navrhovanými změnami text zákona normativně precizuje a napravují se nepřesnosti, jež mohou znejasňovat výklad předmětné úpravy. Novelou se tak podpoří jednoznačný výklad předmětné úpravy. V návrhu zákona jsou dále obsaženy dílčí novely zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Návrh zákona prošel vnějším připomínkovým řízení, a oproti versi publikované dne 13. února t.r. zohledňuje řadu vznesených připomínek.

Odborné veřejnosti se předkládají relevantní dokumenty v předložené verzi.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější