Novinky

ČNB vydala opatření obecné povahy v souvislosti s nařízením Evropské unie upravujícím obezřetností požadavky

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Kapitálový trh
  • Česká národní banka
  • Finanční trh
  • Úvěrová instituce
  • Cenné papíry
  • Regulace
  • Dohled nad úvěrovými institucemi
  • Investiční služby

Dne 16. října 2014 vydala Česká národní banka (dále jen „ČNB“) níže uvedená opatření obecné povahy na základě § 199 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, který zmocňuje ČNB k vydání opatření obecné povahy na základě a v mezích nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, tam, kde toto nařízení umožňuje ČNB udělit výjimku nebo upravit použití stanovených pravidel obchodníkům s cennými papíry nebo skupině druhově určených obchodníků s cennými papíry. Odkazy vedou na externí web.

Opatření, která nabyla účinnosti dne 31. října 2014:

Opatření, která nabyla účinnosti dne 3. listopadu 2014:

Opatření, která nabyla účinnosti dne 5. listopadu 2014:

Opatření, která nabyla účinnosti dne 7. listopadu 2014:

 

Doporučované

Nejčtenější