Novinky

Úřední věstník EU – publikována třetí novela nařízení o ratingových agenturách

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Úřední věstník EU
  • Legislativa EU
  • Evropská komise
  • Ratingová agentura
  • Rating
  • Změna nařízení EP o ratingových agenturách
  • Nařízení EK
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor

Dne 31. května 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách („nařízení“).

 

Cílem nařízení je zejména snížit nadměrné spoléhání se finančních institucí na externí rating a zvýšit transparentnost vlastnických struktur ratingových agentur. Nařízení dále zakotvuje pravidlo povinné rotace ratingových agentur, jedná-li se o vydávání ratingů v souvislosti s opětovnou sekuritizací. a zavádí občanskoprávní odpovědnost ratingových agentur. Nařízení nabývá účinnosti dne 20. června 2013.

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější