Novinky

Úřední věstník EU – publikována novela transparenční směrnice

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Cenné papíry
  • Evropská komise
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Legislativa EU
  • Novela směrnice
  • Soukromý sektor
  • Transparentnost
  • Úřední věstník EU

Dne 6. listopadu byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (tzv. transparenční směrnice), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES.

Směrnice si klade za cíl podpořit malé a střední emitenty snížením administrativní zátěže. Ruší například požadavek na uveřejňování mezitímních zpráv statutárního orgánu (§ 119a ZPKT). Dále sleduje usnadnění přeshraničních investic vytvořením tzv. evropského elektronického místa přístupu, jenž představuje snadno dostupný zdroj regulovaných informací o všech emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v Evropské unii (§ 127an. ZPKT). Za účelem lepšího dodržování požadavků transparenční směrnice se její novelou také posilují sankční pravomoci dohledových orgánů. Lhůta pro transpozici uplyne dne 26. listopadu 2015.

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější