Novinky

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti přijetím evropského nařízení o short sellingu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Kapitálový trh
  • Nařízení EU
  • Soukromý sektor
  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
  • Short selling

Ministerstvo financí sděluje, že dne 19. července 2012 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2012 Sb. Tato novela mění mj. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a to v souvislosti s adaptací českého právní řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání („nařízení o short sellingu“). Adaptace je nutná, pokud jde o čl. 32 a 41 nařízení o short sellingu. Tyto články vyžadují, aby Česká republika určila orgán dohledu pro účely tohoto nařízení a stanovila sankce za porušení povinností, které nařízení ukládá. Novela zákona nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2012.

Související informace 

  • Zákon č. 254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Nejčtenější