Novinky

Úřední věstník EU – publikováno rozhodnutí Evropské komise o uznání právního a dohledového rámce USA, Kanady a Austrálie na úseku rovnocennosti ratingů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropská komise
  • Kapitálový trh
  • Rating
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Úřední věstník EU
  • Legislativa EU

Evropská komise vydala rozhodnutí, na základě kterého se americký, kanadský a australský regulatorní rámec pro ratingové agentury považuje za rovnocenný požadavkům nařízení o ratingových agenturách („NoRA“). To znamená, že ratingy vydané „rovnocennou“ ratingovou agenturou pak mohou být používány pro regulatorní účely, aniž by musely být přejaty podle zvláštních ustanovení pro přejímání ratingu podle NoRA.

Související informace 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Nejčtenější