Novinky

Úřední věstník EU – publikováno prováděcí nařízení Evropské komise k nařízení o ratingových agenturách

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropská komise
  • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
  • Kapitálový trh
  • Nařízení EK
  • Pokuty
  • Ratingová agentura
  • Soukromý sektor
  • Úřední věstník EU
  • Legislativa EU

Dne 16. října 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 946/2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009, pokud jde o procesní pravidla týkající se pokut ukládaných ratingovým agenturám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách.

Nařízení upravuje zejména pravidla pro výkon pravomoci k ukládání pokut Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ratingovým agenturám a osobám zapojeným do ratingových činností. Nařízení je účinné od 19. října 2012.

Související informace 

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 946/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o procesní pravidla týkající se pokut ukládaných ratingovým agenturám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách - česká verze 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Nejčtenější