Novinky

Úřední věstník EU - publikováno nařízení Evropské komise k poplatkům účtovaným ratingovým agenturám

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
  • Nařízení EK
  • Poplatky
  • Ratingová agentura
  • Soukromý sektor
  • Úřední věstník EU
  • Legislativa EU

Dne 28. března 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropské komise č. 272/2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 s ohledem na poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) ratingovým agenturám. Nařízení stanovuje pravidla, na základě kterých dochází k účtování poplatků ratingovým agenturám v souvislosti s dohledem, registraci a certifikaci. Nařízení nabývá účinnosti dnem 29. března 2012.

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Nejčtenější