Novinky

Úřední věstník EU – publikována dvě prováděcí nařízení Evropské komise k nařízení o short sellingu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Evropská komise
 • Kapitálový trh
 • Nařízení EU
 • Ochrana kapitálového trhu
 • Short selling
 • Soukromý sektor
 • Úřední věstník EU
 • Legislativa EU

Dne 9. října 2012 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány dvě nová nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci a to:

 • nařízení č. 919/2012, kterým se doplňuje nařízení č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o způsob výpočtu poklesu hodnoty likvidních akcií a jiných finančních nástrojů a
 • nařízení č. 918/2012, kterým se doplňuje nařízení č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o definice, výpočet čistých krátkých pozic, kryté swapy úvěrového selhání na státní dluhopisy, prahové hodnoty pro oznamovací povinnost, prahové hodnoty pro likviditu v případě pro pozastavení přijatých omezení, významný pokles hodnoty finančních nástrojů a nepříznivé události.

Obě nařízení ukládají technická opatření a zaváděcí definice, pokud jde o prodej na krátko a swapy úvěrového selhání. Nařízení se použijí od 1. listopadu 2012.

Související informace 

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 919/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o způsob výpočtu poklesu hodnoty likvidních akcií a jiných finančních nástrojů - česká verze 
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o definice, výpočet čistých krátkých pozic, kryté swapy úvěrového selhání na státní dluhopisy, prahové hodnoty pro oznamovací povinnost, prahové hodnoty pro likviditu v případě pro pozastavení přijatých omezení, významný pokles hodnoty finančních nástrojů a nepříznivé události - česká verze 

Nejčtenější