Novinky

Novela měnící zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii nabyla účinnosti

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Dohled nad finančním trhem
  • Finanční trh
  • Novela zákona
  • Soukromý sektor
  • Zákon o kolektivním investování
  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Ministerstvo financí sděluje, že dne 31. ledna 2012 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Tento zákon mění mj. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v souvislosti s transpozicí směrnice 2010/78/EU označovanou jako „směrnice Omnibus I.“, která je souhrnnou novelou směrnic upravujících finanční služby s ohledem na pravomoci nových evropských orgánů dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

 

Nejčtenější