Novinky

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uveřejnil návrh na možnou právní úpravu prováděcích opatření k nařízení o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Cenné papíry
  • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
  • Kapitálový trh
  • Short selling
  • Soukromý sektor
  • Legislativa EU

Dne 15. února 2012 uveřejnil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) na svých internetových stránkách návrh na možnou právní úpravu prováděcích opatření k nařízení o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání. Tento návrh má sloužit jako podklad pro Evropskou komisi při přijímání aktů v přenesené pravomoci  k nařízení o prodeji na krátko („short-selling“) a některých aspektech swapů úvěrového selhání („CDSs“).

Nařízení o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání by mělo být účinné k 1. listopadu 2012 a klade si za cíl řešit potenciální rizika vyplývající z prodeje cenných papírů na krátko nebo nekrytých prodejů swapů úvěrového selhání pro stabilitu a důvěru na trzích.

Lhůta pro vyjádření uplyne dne 9. března 2012.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Nejčtenější