Novinky

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy oznámil, které podmínky považuje z hlediska působnosti nařízení o ratingových agenturách za rovnocenné

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Cenné papíry
  • Ratingová agentura
  • Soukromý sektor
  • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) nyní považuje právní a dohledový rámec Brazílie za rovnocenný požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 o ratingových agenturách.

Obdobné rozhodnutí přijala ESMA i ve vztahu k Japonsku, USA, Kanadě, Austrálii, Hongkongu, Singapuru, Mexiku a Argentině.

Od 30. dubna 2012 je možné používat k regulatorním účelům pouze ratingy vydané ratingovými agenturami usazenými v EU a registrovanými v souladu s nařízením nebo od ratingových agentur jejichž právní a dohledový rámec byl shledán rovnocenným s požadavky tohoto nařízení. 

Související informace

Nejčtenější